En av Norges mest dramatiske arbeidskonflikter

I 1927 fant en av norsk arbeidslivs mest dramatiske konflikter sted ved elva Julussa nær grensa mellom Elverum og Åmot. Konflikten involverte bl.a. streikende tømmerfløtere, statspoliti med hunder, streikebrytere, stortingspolitikere og militære styrker som var klare til å rykke inn.

Les mer om Julussakonflikten her.

«BRYTER OG STRANT – Julussa mai 1927»

Nå setter vi opp Julussaspelet på Brattveltdammen ved Julussa - stedet der "Julussakonflikten" var på sitt aller mest dramatiske. Og vi lar barna til skogsarbeiderfamiliene på begge sider av konflikten fortelle deg hva konflikten handlet om. Og mer om vennskap og uvennskap, konflikt og forsoning.

Les mer om Julussaspelet på denne linken.

Kjøp billetter

Billettsalget til årets forestillinger av Julussaspelet har åpnet. Det er kun to forestillinger, og et begrenset antall billetter til hver forestilling. Det kan være lurt å ikke vente for lenge med å kjøpe billetter...

Forestillingene vises lørdag 15. juni og søndag 16. juni på Brattveltdammen ved Julussa.

Les mer om billettsalget på denne linken.

Om Julussaspelet

Om Julussaspelet

I mai 2017 var det 90 år siden Julussakonflikten toppet seg ved Brattveltdammen nær kommunegrensa mellom Elverum og Åmot. Arbeiderbevegelsens kulturnettverk i Hedmark begynte i 2015 arbeidet med å sette opp spelet om Julussakonflikten på selve Brattveltdammen i anledning 90 års-jubileumet.

Tor Karseth er manusforfatter. Han har skrevet spelet som har tittelen «BRYTER OG STRANT – Julussa mai 1927». Gjennom spelet blir publikum tatt med tilbake i tiden, og får stifte kjennskap med hverdagslivet for skogsarbeiderfamiliene i 1920-tallets Hedmark.

Spelet ble første gang satt opp 10. juni 2017 som en del av jubileumsmarkeringen for Julussakonflikten. Blant publikum var bl.a. LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen og en lang rekke personer fra arbeiderbevegelsen og fagbevegelsen i tillegg til publikum fra såvel Julussdalen, Elverum, Åmot og et større omland. Mange tilreisende fra andre deler av landet fant også veien til Julussdalen for å se forestillingene i 2017.

Virkelige personer

Spelet tar utgangspunkt i virkelige personer. Gjennom elevmantall for skolen i Julussdalen, har vi et persongalleri som danner rammen for handlingen; barn og ungdom fra familier som stod på hver sin side av konflikten – men som alle delte det samme slitet, den samme usikkerheten for familiens inntekt og i all hovedsak de samme levekårene.

Skuespillerne er barn og ungdom fra regionen. Dette gir både en autensitet til spelet, og bidrar til viktig historieoverlevering og kunnskapsbygging for nye generasjoner omkring Hedmarks og Østerdalens skogsarbeiderhistorie og skogsarbeidertradisjon.

Helga 15. og 16. juni 2019 vises spelet på nytt for publikum, som friluftsforestilling på Brattveltdammen ved Julussa der konflikten var på sitt mest intense i 1927.

Skuespillerne og musikerne

Manusforfatter Tor Karseth forteller:

Da jeg fikk oppdraget med å skrive en teaterforestilling om Julussakonflikten, tenkte jeg i utgangspunktet praktisk. Jeg ville lage noe som det var mulig å få til, noe som var gjennomførbart samtidig som det skulle gi folk et inntrykk, en forestilling av hva konflikten dreide seg om. Å gjenskape stridigheter og dramatikk i full skala ville krevd store mengder folk, både organiserte, fløtere, skogeiere, politifolk, gardister, politikere og øvrighetspersoner av ymse slag.

Han valgte derfor en annen innfallsvinkel:

Jeg flytta konflikten fra de voksne, fra fedrene og til unga deres. Vi møter fem jenter og fem gutter i 12-15 års alderen som også deler seg i bryter og strant. Navna og bakgrunnen deres har jeg lånt fra historia, du finner dem i klasselistene for Julusmoen skolen og i kirkebøkene. De som er kjent i Julussdalen vet hvem jeg skriver om, og vi har valgt å bruke navna deres. Men jeg må understreke følgende: Den identiteten og karakteren vi gir dem i forestillingen, er det skuespillerne og jeg som har gitt dem. Det er ikke et forsøk på skildre hvordan disse ungdommene egentlig var. Vi kunne gitt dem andre navn, men i og med at fedrene og familiene deres også er en del av forestillingen, har vi valgt å bruke de virkelige navna.

Musikken og sangene er spesialskrevet for Julussaspelet av Tor Karseth. Under forestillingene forsommeren 2019 er dette musikerne:

Annar By – gitar og sang
Willy Lindstad – trekkspill og sang
Harald Juliussen – kontrabass og sang